• Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.

1. ZŠ CHEB
„Sportem ke zdravému životnímu stylu”

local_offer 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace local_offer Americká 36, příspěvková organizace
local_printshop

Pokyny pro žáky 1.stupně ZŠ od 25.5.2020


Podmínkou účasti na vzdělávacích aktivitách školy je podepsání čestného prohlášení, že žák nepatří do rizikové skupiny. Zákonný zástupce žáka podepíše při první osobní účasti ve škole nebo školském zařízení čestné prohlášení.

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo student čestné prohlášení nepodepíší, nebude jim osobní účast ve škole nebo školském zařízení umožněna. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1.stupně ZŠ do 18. 5. 2020.
 

1.Rozsah poskytovaného vzdělávání - dopolední část

Po - Pá   8:00 - 11:40

Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.

Ranní družina není poskytována.

2.Rozsah poskytovaného vzdělávání - odpolední část

Po - Pá   11:40 - 16:00

Odpolední část je poskytováno pouze pro žáky 1. - 3.ročníku.

Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Odpolední část bude probíhat v kmenové třídě školní skupiny - ne v pavilonu ŠD.

Zákonný zástupce si dítě vyzvedne u hlavního vchodu do budovy školy, po zazvonění bude dítě přivedeno k hlavnímu vchodu.

3.Ochrana zdraví a dodržování hygienických postupů:

- pro všechny příchozí ke škole platí povinnost zakrytí úst a nosu po celou dobu

- v žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování žáků před školou

- dodržení odstupů, min. 2 metry, vždy, když je to možné

- žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny

- vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům ani jiným doprovázejícím

osobám

- všichni žáci základních i středních škol nosí ve společných prostorách, mimo třídu, roušky

- každý žák základní školy bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

použité

- bez vlastní roušky nebude umožněn vstup do školy

- nedodržování hygienických pravidel po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem

   k vyřazení dítěte ze skupiny

- v prostorách šaten žáci používají roušky

- okamžitě po vstupu do třídy si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, osušit

vlastním ručníkem a použít dezinfekci na ruce, která je připravena ve třídách a prostorách WC

 
4.a) V budově školy:

- naprostá minimalizace sociálních kontaktů ve společných prostorách

- žádná shromáždění žáků napříč třídními skupinami

- dodržení odstupů, min. 2 metry, vždy, když je to možné

- omezení pohybu na chodbách (dozor o přestávkách), děti, žáci a studenti z různých skupin by se

neměli navzájem potkávat


4.b) Ve třídě:

- žák sedí samostatně v lavici s rozestupem lavic min 1,5 m

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové

práci), musí se roušky nosit i ve třídě

- škola vede evidenci docházky žáků do skupin,v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá

škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do

skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

4c) Společné prostory, chodby , WC:

- při pohybu žáků mimo třídu a ve společných prostorách škol je nošení roušek povinné

- po použití WC je nutné okamžitě provést řádnou hygienu rukou

5.Stravování žáků:

- bude umožněno od 25.5.2020 po návratu žáků 1.st.ZŠ podle počtu školních skupin

- při vzniku velkého množství skupin nebude možno dodržet hygienické podmínky stanovené MŠMT

- při 10 skupinách bude výdej obědů trvat cca 3 hodiny

- do 18.5.2020 je nutné vyjádřit zájem o stravování ve školní jídelně

- v této době nebude možné vydávat jídlo do jídlonosičů (v první den nemoci) a je přísný zákaz vstupu

do budovy školní jídelny

- škola nevylučuje, že stravování žáků a zaměstnanců od 25.5.2020 nebude poskytovat,
    pokud nebude schopna dodržet přísná hygienická pravidla stanovená MŠMT
insert_invitation Kalendář akcí
červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
flagNovinky ze školy
 • Seznam pomůcek pro prvňáčky 29.06.2020

  Seznam pomůcek pro žáky 1. tříd aktovka s pevnými zády                                                                                                                                 funkční nůžky se špičkou (v pouzdře)                                                                                                                    desky na sešity                                                                                                                                                             omyvatelný ubrus z PVC (na Vv) kelímek, pracovní zástěra a hadřík na výtvarnou výchovu                                                                             kulatý štětec č. 8, plochý štětec č. 12, vodové barvy velké (české)                                                                                                                   barevné papíry, tuhé lepidlo...

 • Úřední dny během hlavních prázdnin 26.06.2020

  Úřední den během hlavních prázdnin Úředním dnem od 1.7. – 25.8.2020 je pondělí 9:00 – 11:00.

 • informace k předávání vysvědčení 2020 26.06.2020

  Informace k vydávání vysvědčení Vysvědčení bude žákům vydáno 30.6.2020 první vyučovací hodinu. Vydání vysvědčení se můžou účastnit všichni školy. Žáci, kteří si přijdou pouze pro vysvědčení a nechodili do školy, se musí prokázat čestným prohlášením. Nevyzvednutá vysvědčení je možné vyzvednout dne...

call Kontakt na školu, jídelnu a družinu
ŠKOLA
JÍDELNA
DRUŽINA
 • Tel. školy: 354 433 816
 • Fax školy: 354 433 816
 • Mobil školy: 778 428 371
 • Email školy: 1.zs.cheb@cmail.cz
 • Facebook školy:1. ZS Cheb
 • IČO: 70987211
 • IZO: 102040877
 • Identifikátor práv. osoby: 600066321
 • Číslo účtu: 15 332 331/0100
 • ID Schránky: tabmvx4
 • Tel. jídelny: 354 673 266
 • Tel. družiny: 354 423 751